Brev och blanketter

Till vänster hittar du kårens informationsbulletin Donitzen samt information om förläggningar och utfärder samt redovisningsblanketten.

Kårtidningen Munkringen utkommer ett par gånger per år och delas ut på möten, julfesten och vårfesten.